KOLEKSYON Kreyòl Pale... Kreyòl Konprann

Jan kreyòl la pale sou tè d' Ayiti Toma

KOLEKSYON Kreyòl Pale... Kreyòl Konprann

Jan kreyòl la pale sou tè d' Ayiti Toma

Koleksyon Liv Nou Yo:

CLIKE LA POU WÈ!

LEKSYONÈ - LÈKTI DIMANCH

Tan Lavan - Tan Pak

Nan Kreyòl Ayisyen an

Liv 244 paj an koulè, papye glase, lang kreyòl (dimansyon 5.5 X 8.5, Desanm 2017)

Père Robert Pierre-Louis

Liv sa genyen lèkti ak levanjil lamès chak dimanch Tan Lavan - Tan Pak Ane B. Yon bon Gid pou Katolik.

Yon Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann

Pri: $15.00 Sekirize nan Paypal - Livrezon pa lapòs: $4.95

Liv sa disponib sèlman ozetazini. Anvwa pa lapòs nan 24 è.

Livrezon Gratis nan Mès ayisyen legliz Holy Family nan Carnasie!

CLIKE LA POU WÈ!

WÒL MANMAN MARI NAN WOUT BONDYE PRAN POU'L SOVE LÈZOM

Liv 124 paj an koulè, papye glase, lang kreyòl (dimansyon 5.5 X 8.5, Nov. 2016)

Père Robert Pierre-Louis

Liv sa pale de lavi Mari sou plizyè ang e li reflete imaj La Sent Vyèj ki te rete fidèl a pwomès li te fè Bondye...

 

Yon Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann

Pri: $20.00 Sekirize nan Paypal - Livrezon gratis

Liv sa disponib sèlman ozetazini. Anvwa pa lapòs nan 24 è.

CLIKE LA POU WÈ!

LOUANGES MARIALES

Liv 32 paj an koulè, papye glase, lang franse (dimansyon 5.5 X 8.5, Mwa dout 2017)

Konpilasyon: kominote ayisyèn nan Holy Family

Liv sa ede nou lwe, renmen, imite Lavyèj Mari, manman Jezi, manman lèzòm, manman pèp ayisyen.

Tout moun ki fè sa ava beni...

 

Yon Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann

Pri: $5.00 Sekirize nan Paypal - Livrezon pa lapòs: $1.95

Liv sa disponib sèlman ozetazini. Anvwa pa lapòs nan 24 è.

CLIKE LA POU WÈ!

CHEMEN LAKWA

Liv 60 paj an koulè, papye glase, lang kreyòl (dimansyon 5.5 X 8.5, Mas 2016)

Père Robert Pierre-Louis

Liv sa se yon gid meditasyon pou nou reviv evènman pasyon Kris la.

 

Yon Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann

Pri: $5.00 Sekirize nan Paypal - Livrezon pa lapòs: $1.95

Liv sa disponib sèlman ozetazini. Anvwa pa lapòs nan 24 è.

CLIKE LA POU WÈ!

DIMANCH RAMO ANE A

Liv 36 paj an koulè, papye glase, lang kreyòl (dimansyon 5.5 X 8.5, Avril 2016)

Père Robert Pierre-Louis

Liv sa prezante dewoulman seremoni Dimanch Ramo Ane A ak Vandredi Sen nan legliz katolik.

 

Yon Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann

Pri: $5.00 Sekirize nan Paypal - Livrezon pa lapòs: $1.95

Liv sa disponib sèlman ozetazini. Anvwa pa lapòs nan 24 è.

 

 

 

Radio Providence Une source inépuisable de bien-être

© 2017 • Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann