KOLEKSYON Kreyòl Pale... Kreyòl Konprann

Jan kreyòl la pale sou tè d' Ayiti Toma

KOLEKSYON Kreyòl Pale... Kreyòl Konprann

Jan kreyòl la pale sou tè d' Ayiti Toma

LEKSYONÈ: LEKTI DIMANCH, TAN LAVAN - TAN PAK

 Klike bouton an pou achte liv sa!

Pri: $15.00 Sekirize nan Paypal - Livrezon pa lapòs: $4.95

Liv sa disponib sèlman ozetazini. Anvwa pa lapòs nan 24 è.

Livrezon Gratis nan Mès ayisyen legliz Holy Family nan Carnasie!

LEKSYONÈ: LEKTI DIMANCH

TAN LAVAN - TAN PAK

 

Liv 244 paj an koulè, papye glase, lang kreyòl (dimansyon 5.5 X 8.5, Desanm 2017)

Père Robert Pierre-Louis

Liv sa genyen lèkti ak levanjil lamès chak dimanch Tan Lavan - Tan Pak Ane B. Yon bon Gid pou Katolik.

Yon Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann!

© 2017 • Koleksyon Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann